Алба/Нэгж: Цахилгаан, дулааны хянах хэмжүүр автоматикийн цех

 

Ажлын байрны зорилго үүрэг: Бүх цех хэсгүүдэд тавигдсан ДХХА-ийн хэмжүүр, автоматикийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, түүний засвар, үзлэг үйлчилгээ, ариун цэвар, үнэн зөв, найдартай ажиллагааг хангаж ажиллах

 

Тавигдах шаардлага: 

-  Бүрэнд дундаас дээс боловсролтой

-  Технкийн зохих мэдлэгтэй

-  Ээлжинд ажиллах боломжтой

-  Тогтвор сууришилтай ажиллах

-  Ажил горилогчид тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангасан байх

 

Ажлын байрны төрөл: Ажилтан

 

Ажлын байрны нөхцөл: Хэвийн бус