Нээлттэй ажлын байранд дараах албан тушаалд ажилтан шалгаруулж авна

Нээлттэй ажлын байр Анкет хүлээн авч эхлэх хугацаа Анкет хүлээн авч дуусах хугацаа
Санхүү бүртгэл эдийн засгийн хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогч 2020-10-21 2020-11-20
Нээлттэй ажлын байр Анкет хүлээн авч эхлэх хугацаа Анкет хүлээн авч дуусах хугацаа
Цахилгаан ДХХА цехэд программист инженер ажилд авна 2020-10-05 2020-12-05