Д/д Нэр Батлагдсан огноо
1 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2024.01.15
2 Барилгын төлөв байдал үнэлэх 2023.09.11
3 Барилгын зураг гаргах 2023.09.11
4 Фильтр хими хамгаалалт хийх ажлын үнийн санал ирүүлэх урилга 2023.06.15
5 Байгаль орчны үнэлгээ 2023.05.08
6 барилгын зураг 2023.05.08
7 Багерь насос 2023.04.12
8 Дижитал эталлон манометр 2023.04.06
9 Хуурай салгуур, Изолятор (гирланд) нийлүүлэх, үнийн санал ирүүлэх урилга 2023.03.31
10 Хараат бус гишүүдтэй хамтран ажиллах урилга 2023.01.10
11 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2023.01.10
12 конторын урд хаалга нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.07.06
13 Өндөр даралтын халаагчын засварын материал нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.07.06
14 Үндсэн бойлер No2 засварын материал нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.07.06
15 Техникийн бодлогын баримт бичиг” боловсруулах үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.06.29
16 Хоёрдогч хэлхээний кабель нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.06.27
17 Шүүх материал КУ-2 нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.06.27
18 Цохилтот бутлуур А их засварын материал нийлүүлэх урилга 2022.06.27
19 Зуух №4 и.з цахилгааны материал нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.06.27
20 ТГ№3 их засвар гүйцэтгэх ажлын урилга 2022.06.27
21 Зуух №4 их засвар гүйцэтгэх урилга 2022.06.22
22 Төв серверийн материал нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.06.22
23 Өрдөг дулаалгын материал нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.06.22
24 Улсын онц чухал обьектэд орсонтой холбоотой материал нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.06.22
25 Бульдозерийн сэлбэг нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.06.22
26 ТГ№3 цахилгааны материал нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.06.22
27 2022 тодотгосон төлөвлөгөө 2022.06.20
28 Фильтерт хими хамгаалалт хийх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.05.26
29 Хатаасан шил нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.04.20
30 “Инвертер 250 кВт,200 кВт” нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах тендер 2022.03.10
31 Шингэн шилний үйлдвэр түрээслэх үнийн санал авах урилга 2022.03.10
32 К-4 их засварын ажил гүйцэтгэх тендер 2022.03.10
33 Цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх урилга 2022.01.31
34 2022 Худдалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2022.01.27
35 Үнэлгээний хорооны хараат бус гишүүнээр ажиллах урилга 2021.12.21
36 Эсэргүйцлийн хайрцаг нийүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2021.12.13
37 Инвертер нийлүүлэх урилга 2021.12.02
38 Багаж нийлүүлэх зар 2021.11.17
39 Өвлийн хувцас нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2021.10.18
40 Өвлийн хувцас нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2021.10.13
41 Экскаваторын сэлбэг нийлүүлэх үнийн санал авах урилга 2021.09.28
42 Байгаль орчны нөлөөлөлийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх үнийн санал авах урилга 2021.09.21
43 Цайны газрын түрээслэгч сонгон шалгаруулах үнийн санал авах урилга 2021.09.14
44 Гүний худаг лайдах ажлын урилга 2021.09.06
45 Хүчилтөрөгчийн хэмжүүр нийлүүлэх зар 2021.08.24
46 Турбин генератор №1-ийн цахилгаан хэсгийн ажлын материалын зар 2021.08.23
47 ЦДХХАЦ-ийн аваарийн нөөцийн материалын зар 2021.08.23
48 Гүнийн худаг №1-ийг лайдах ажлын урилга 2021.08.19
49 Хаалт нийлүүлэх үнийн санал 2021.08.11
50 "Хөгжим аппаратур" үнийн санал авах урилга 2021.08.10
51 Дотоод сүлжээний бойлер No2-ийн их засварын материалын нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2021.08.10
52 “Хөгжмийн аппаратур, микрофон” нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2021.07.23
53 Дотоод сүлжээний бойлер №2-ийн их засварын материалын зар 2021.07.22
54 Турбин генератор №1-ийн цахилгаан хэсгийн ажлын материалын зар 2021.07.22
55 Угаах болон аж ахуйн насос нийлүүлэх зар 2021.07.22
56 Насос , насосны дагалдах хэрэгслэл нийлүүлэх зар 2021.07.22
57 Аваарийн нөөцийн сэлбэг нийлүүлэх зар 2021.07.22
58 Фосфатын насос нийлүүлэх зар 2021.07.22
59 Лед прожектор нийлүүлэх зар 2021.07.22
60 Хүчилтөрөгчийн хэмжүүр /Зуух №5/ нийлүүлэх зар 2021.07.02
61 Усны тоолуур нийлүүлэх зар 2021.07.02
62 Эсэргүүцлийн хайрцаг нийлүүлэх зар 2021.07.02
63 Гүний насос №1-т инвертер суурилуулах, алсын удирдлагатай болгох ажил гүйцэтгэх зар 2021.07.02
64 Зарлан мэдээлэх системийн шугамын өсгөгч, зарим чанга яригчийг солих, кабель шугамд өөрчлөлт оруулах ажлыг гүйцэтгэх ажлын зар 2021.07.02
65 RT12260D загварын 12в 26А/цаг үл тасалдах тэжээлийн батарейн зар 2021.07.02
66 Тэжээлийн усны насос ПЭ-100-53 насосны болон ПЭ 150-100 насосны сэлбэг нийлүүлэх зар 2021.06.30
67 тендерийн урилга 2021.05.03
68 тендерийн урилга 2021.05.03
69 тендерийн урилга 2021.05.03
70 тендерийн урилга 2021.05.03
71 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021.05.03
72 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021.05.03
73 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021.05.03
74 2021 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2021.04.05
75 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2021.01.09
76 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020.01.15
77 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2020.01.10
78 2019 оны Худалдан авах төлөвлөгөө 2019.08.08
79 ДЦС-2 ТӨХК- д Генератор №3-н статорын төлөв байдлын хэмжилт,туршилт хийлгэх үгийн санал авах урилга 1970.01.01
80 Ахмадын өдрийг тэмдэглэх арга хэмжээ зохион байгуулах урилга 1970.01.01