Д/д Нэр Батлагдсан огноо
1 Инвертер нийлүүлэх урилга 2021.12.02
2 Багаж нийлүүлэх зар 2021.11.17
3 Өвлийн хувцас нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2021.10.18
4 Өвлийн хувцас нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2021.10.13
5 Экскаваторын сэлбэг нийлүүлэх үнийн санал авах урилга 2021.09.28
6 Байгаль орчны нөлөөлөлийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх үнийн санал авах урилга 2021.09.21
7 Цайны газрын түрээслэгч сонгон шалгаруулах үнийн санал авах урилга 2021.09.14
8 Гүний худаг лайдах ажлын урилга 2021.09.06
9 Хүчилтөрөгчийн хэмжүүр нийлүүлэх зар 2021.08.24
10 Турбин генератор №1-ийн цахилгаан хэсгийн ажлын материалын зар 2021.08.23
11 ЦДХХАЦ-ийн аваарийн нөөцийн материалын зар 2021.08.23
12 Гүнийн худаг №1-ийг лайдах ажлын урилга 2021.08.19
13 Хаалт нийлүүлэх үнийн санал 2021.08.11
14 "Хөгжим аппаратур" үнийн санал авах урилга 2021.08.10
15 Дотоод сүлжээний бойлер No2-ийн их засварын материалын нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2021.08.10
16 “Хөгжмийн аппаратур, микрофон” нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2021.07.23
17 Дотоод сүлжээний бойлер №2-ийн их засварын материалын зар 2021.07.22
18 Турбин генератор №1-ийн цахилгаан хэсгийн ажлын материалын зар 2021.07.22
19 Угаах болон аж ахуйн насос нийлүүлэх зар 2021.07.22
20 Насос , насосны дагалдах хэрэгслэл нийлүүлэх зар 2021.07.22
21 Аваарийн нөөцийн сэлбэг нийлүүлэх зар 2021.07.22
22 Фосфатын насос нийлүүлэх зар 2021.07.22
23 Лед прожектор нийлүүлэх зар 2021.07.22
24 Хүчилтөрөгчийн хэмжүүр /Зуух №5/ нийлүүлэх зар 2021.07.02
25 Усны тоолуур нийлүүлэх зар 2021.07.02
26 Эсэргүүцлийн хайрцаг нийлүүлэх зар 2021.07.02
27 Гүний насос №1-т инвертер суурилуулах, алсын удирдлагатай болгох ажил гүйцэтгэх зар 2021.07.02
28 Зарлан мэдээлэх системийн шугамын өсгөгч, зарим чанга яригчийг солих, кабель шугамд өөрчлөлт оруулах ажлыг гүйцэтгэх ажлын зар 2021.07.02
29 RT12260D загварын 12в 26А/цаг үл тасалдах тэжээлийн батарейн зар 2021.07.02
30 Тэжээлийн усны насос ПЭ-100-53 насосны болон ПЭ 150-100 насосны сэлбэг нийлүүлэх зар 2021.06.30
31 тендерийн урилга 2021.05.03
32 тендерийн урилга 2021.05.03
33 тендерийн урилга 2021.05.03
34 тендерийн урилга 2021.05.03
35 тендерийн урилга 2021.05.03
36 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021.05.03
37 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021.05.03
38 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021.05.03
39 2021 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2021.04.05
40 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2021.01.09
41 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020.01.15
42 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2020.01.10
43 2019 оны Худалдан авах төлөвлөгөө 2019.08.08