2001 онд Зуух №1,3 / ТС-35-39 /-ыг ОХУ-ын  Красноярскийн эрчим хүчний институтын эрдэмтэн, инженерүүдийн хамт нүүрсийг  усан хөргөлттэй тавцан дээр шатаах дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлснээр 1961 онд суурилагдсан ул ширэмт зуухны ашиглалт сайжирч зуухны АҮК-ийг 28 хувиар дээшлүүлж  ашиглалт, засварын зардлыг бууруулав