2012 онд ТС-35-39 зуух №1-ийн үнс барих батерейн циклоны ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан утааны хийтэй хамт хаягдах үнсний хэмжээ их байсан юм. Үнс барих батарейт циклоныг уутат шүүлтүүрээр сольсноор агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний стандартын шаардлагыг хангах нөхцөл бүрдсэн. Уутат шүүлтүүрийн АҮК нь өндөр ба 99-с дээш хувиар агаарт утааны хийтэй хаягдах тоосонцорыг барих хүчин чадалтай бөгөөд хүрээлэн байгаа орчинд нөөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулж мөрдөж байгаа стандартыг хангах хэмжээнд хүргэв.