ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ3 сарын байдлаар нийт 19 тендер зарлагдсанаас 3 тендер үр дүн гарсан байна. Үүнээс "Төрөл бүрийн бээлий", "Ажлын гутал"-ны тендерүүд гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. "Тос тосолгооны материал"-н тендер амжилтгүй болсон дахин зарлагдаж байна.

5 тендер нээсэн үүнээс 3 нь үнэлгээ хийгдэж мэдэгдэл хүргүүлсэн. /"Цэвэрлэгээний материал", "Ажлын хувцас", "Шатахуун 15 тн"/Хуулийн дагуу гэрээ байгуулах хоног хүлээгдэж байна.

"Гэрэлтүүлгийн материал" амжилтгүй болсон тул дахин зарлагдах гэж байна.

Үлдсэн тендерүүд нээгдэх хугацаа болоогүй тул тендерийн материалууд хүлээн авч байна.