Даралтат сав, шугам хоолойн аюулгүй байдал хариуцагч ажилтнуудын сургалт амжилттай зохион байгуулагдлааКомпанийн Зуух, Турбин-хими цехийн ашиглалтын ажилчид, инженерүүд 2021оны 05 дугаар сарын 24,25,28-ны өдрүүдэд "Даралтат сав, шугам хоолойн аюулгүй байдал хариуцагч ажилтнууд" сэдэвт эрх олгох, сунгах сургалтад хамрагдаж эрхээ нэг жилийн хугацаагаар баталгаажууллаа. Сургалтыг "Хэрлэн Эрдэс Хими" ХХК-ийн дэргэдэх "Монголын ур чадвар сургалтын төв"-ийн сургалтын менежер, Эрчим хүчний зөвлөх инженер Б.Шинэбаяр зааж явууллаа.