”Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрт оролцлооТус компаниас “ Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Налайх дүүргийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн мод тарих 6-р талбайд 60 ширхэг монос модыг 30 хүний бүрэлдхүүнтэй баг Гүйцэтгэх захирлын хамтаар тарьж, усаллаа. Энэ үйл ажиллагаанд Улаанбаатар хотын эрчим хүчний эх үүсвэрүүд болох “ДЦС-2” ТӨХК, “ДЦС-3” ТӨХК, “ДЦС-4” ТӨХК-ууд бусад байгууллагуудын хамтаар амжилттай оролцлоо.