Гамшигийн дасгал сургуулилт амжилттай зохион байгуулагдавКомпани дээр Улаанбаатар хотын засаг даргын захирамжийн дагуу БГД-н ОБГ-аас “Гамшгийн үеийн бэлэн байдлыг шалгах” шалгалт 3 оффицерийн бүрэлдхүүнтэй ирж удирдамжийн дагуу шалгаж Гүйцэтгэх захирал, Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер нартай уулзаж бэлэн байдалтай танилцлаа.