Бүх нийтийн субботник зохион байгуулагдлааIV/07 -ны өдөр компанийн бүх ажилчид, ажилтан албан хаагч нар үйлдвэрийн хашаан дахь хог, хуурай өвс, хаягдалыг цэвэрлэх ажлыг урьдчилж гаргасан хувиарын дагуу зохион байгуулж тэргүүн дэд захирал буюу Ерөнхий инженер Н.Чимэддорж, Дэд захирал Ч.Дорж нар ажлын явц байдалтай танилцаж үүрэг даалгавар, зөвлөгөө өгч ажиллаа