ХАБЭА-н тухай хуулийн сургалт амжилттай зохион байгуулагдлааХАБЭА-н хуулийн хүрээнд Компанийн удирдах ажилтнууд болон ИТА нарт "Итгэл ХАБЭА-н сургалтын төв"-ийн Сургагч багш З.Баттогтох "ХАБЭА-н тухай хууль"-иар хичээл заалаа. Сургалтын дараа оролцсон ИТА нараас Хяналтын хэлтсээс бэлтгэсэн ХАБЭА-н хуулийн талаар шалгалт авлаа.