Бүх ажилтны хурал зохион байгуулагдлаа"ДЦС-2" ТӨХК-ийн бүх ажилтнуудын хурал 2022 оны 04 дүгээр сарын 29 өдөр зохион байгууллагдлаа. Хуралд Гүйцэтгэх захирал "2021 оны компанийн үйл ажиллагаа, зорилт, түүний биелэлт", Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер "Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны талаар", Хуулийн мэргэжилтэн "Шинэчлэгдсэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн өөрчлөлтийн тухай", Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангийн захирагч ШНП-оор нэвтрэх мэдээллийг тус тус хүргэлээ.