Турбин №2–ын шинэчлэлийн ажил2013 онд 35 т/ц бүтээмжтэй шинэ зуух, Турбин №2 /Р4 маркийн эсрэг даралтын 4 МВт-ын хүчин чадалтай/-ыг шинэчилж, N-6 маркийн 6 МВт-ын хүчин чадалтай конденсацийн шинэ турбиныг туслах тоноглолын хамт иж бүрнээр нь суурилууллаа. Ингэснээр станцын уур боловсруулах чадал анхны төслийн хэмжээнд хүрч жилд түгээх цахилгаан эрчим хүч үйлвэрлэлтийг 160 сая кВт.ц-т хүргэж үндсэн тоноглолын бэлэн байдал найдвартай ажиллагааг хангагдлаа.