Ажлын байрны үзэсгэлэн яармагт амжилттай оролцлооШУТИС дээр 2022 оны 5 дугаар сарын 18-нд зохиогдсон Ажлын байрны үзэсгэлэн яармагт ”ДЦС-2” ТӨХК-ийн ЗУХ-ээс амжилттай оролцож компаниа суртчилж, оюутан залуучуудад мэдээлэл түгээж нээлттэй ажлын байрны талаар танилцуулга хийж ажиллаа. ЭХС-ийн төгсөх курсийн зарим оюутнуудаас боловсон хүчний нөөцөд анкет бөглүүлж бүртгэлээ. Ажлын байрны үзэсгэлэн яармагт “ДЦС-3” ТӨХК, “ЦДҮС” ТӨХК зэрэг болон бусад салбарын олон байгууллага, компанууд оролцож мэдээллээ танилцууллаа.