Ашиглалтын ажилчдын дундах ажил мэргэжлийн уралдаан зохион байгуулагдлаа2019 оны 5-р сарын 28-ны өдөр Ашиглалтын ажилчдын дундах ажил мэргэжлийн уралдааныг Техникийн бодлого төлөвлөлт, шуурхай ажиллагааны алба, Захиргаа удирдлагын хэлтэстэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

 

Ажил мэргэжлийн уралдааныг Мэндчилгээ, ААД ТАД, Аваарын үеийн нөхцөлд байдалд ажиллах дасгал ажил, Бодлого, ХАБЭА гэсэн 5-н үе шаттайгаар дүгнэж тэргүүн байранд Г.Ганбат ээлжийн инженертэй 2-р ээлжийн хамт олон шалгарч удаах байранд Ч.Батттулга ээлжийн инженертэй 1-р ээлжийн хамт олон шалгарсан үзүүлттэй тэмцээнийг өндөрлүүллээ. Мөн хөгжөөн дэмжигчдийн дунд асуулт хариулт танин мэдэхүйн АХА тэмцээнийг зохион байгуулж Турбины туслах машинч Д.Дэлгэрнасан түрүүлж, Эргэлтийн усны насосны машинч Р.Булгансайхан дэд байранд шалгарлаа.