Инженер техникийн ажилтнуудад ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулагдлааКомпанийн ХАБЭА-н талаар явуулах бодлогийн хүрээнд Хяналтын хэлтэс, ЗУХ-ээс X/10-ны өдөр зохион байгуулж “Монгол барилга консалтинг” ХХК-иас ХАБЭА-н хууль, эрсдэлийн үнэлгээний талаарх хичээлийг 23-н ИТА-д 5 цаг явууллаа. Сургалт маш үр дүнтэй сайн явагдаж инженер техникийн ажилтнууд идэвхтэй оролцлоо. Үлдсэн хэсгийн Инженер техникийн ажилтнуудад Х/17-ны 13 цагт сургалтын танхимд явагдана.