Эрчим хүчний салбарын ёс зүйн дүрмийг танилцуулавЗахиргаа удирдлагын хэлтсээс Эрчим хүчний салбарын ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм батлагдсантай холбогдуулан 2019 оны 10-р сарын 17-ны өдөр бүх ажилтнуудад уг дүрмээр танилцуулга хийж, компанийн ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийг сонгох үйл ажиллагааг зохион байгуулав. Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдээр:

1.    ТБА-ны ээлжийн инженер Л.Алтангэрэл

2.    СБХ-ийн эдийн засагч Л.Оюун-Эрдэнэ

3.    ТХЦехийн ахлах машинч М.Бат

4.    ТХЦехийн ахлах машинч Д.Алтанчимэг

5.    ТДЦехийн ээлжийн дарга М.Энэрэлт

6.    ЗЦехийн шугам хоолойн арматурын слесарь Д.Цогтсайхан нар сонгогдлоо.