Ажилтнуудад Эрчим хүчний салбарын 100 жилийн ойн медаль, Энгэрийн тэмдэг гардуулах үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.

Эрчим хүчний салбарт болон байгуулагад тогтвор сууршилтай, үр бүтээлтэй ажилж буй ажилтнуудад Эрчим хүчний салбарын 100 жилийн ойн медаль энгэрийн тэм...

Ажилтнуудын нийгмийн оролцоо, идэвхийг сайжруулах, 1 өдрийг эрүүл цэвэр агаарт өнгөрүүлэх зорилгоор явган алхалтыг зохион байгууллаа

2-р сарын 04 ны өдөр ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, нийгмийн идэвхи оролцоог сайжруулах хамт олны эв нэгдлийг нэгтгэх зорилгоор Бо...